Ta strona u┐ywa plikˇw cookies. Pozostaj▒c na tej stronie, wyra┐asz zgodŕ na korzystanie z plikˇw cookies. Dowied╝ siŕ wiŕcej

Odwiedziny Portalu:

IloŠ ods│onIloŠ osˇb
2305566
23145

W bazie danych znajduje siŕ:

IloŠ kategorii 18
IloŠ podkategorii 114
IloŠ produktˇw 390
Ilo© zdj੠176

Czym s┬▒ pliki „cookies”?

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mog┬▒ by├Ž przechowywanie na Twoim urz┬▒dzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalaj┬▒ one zasadniczo na zidentyfikowanie Twojej przegl┬▒darki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

Z plików „cookies” korzystaj┬▒ tak┬┐e witryny Miwar zarejestrowane pod nazwami domen walbrzych2000.pl

Z jakich plików „cookies” korzysta witryna Miwaru?

Korzystamy z czterech rodzajów plików „cookies”.

1. „Cookies” niezb├¬dne dla poprawnego dzia┬│ania witryny

Niektóre pliki „cookies” s┬▒ niezb├¬dne do tego, by zapewni├Ž Ci mo┬┐liwo┬Â├Ž pe┬│nego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji.

2. „Cookies” u┬│atwiaj┬▒ce poprawianie witryny

Z niektórych plików „cookies” korzystamy by zbiera├Ž informacje statystyczne o ruchu u┬┐ytkowników w witrynie, ich aktywno┬Âci oraz sposobach korzystania z niej. Informacje te pozwalaj┬▒ nam na poprawianie witryny i jej ci┬▒g┬│e rozwijanie, dzi├¬ki czemu mo┬┐e ona spe┬│nia├Ž Twoje oczekiwania.

3. „Cookies” poprawiaj┬▒ce funkcjonalno┬Â├Ž witryny

Te pliki „cookies” u┬┐ywane s┬▒ przez Miwar oraz podmioty trzecie, które ┬Âwiadcz┬▒ pewne us┬│ugi w witrynie (np. przez media spo┬│eczno┬Âciowe, których wtyczki znajduj┬▒ si├¬ w witrynie).

4. Pozosta┬│e „cookies”

Niektóre z powy┬┐szych plików „cookies” mog┬▒ by├Ž przechowywane na Twoim urz┬▒dzeniu przez domeny podmiotów trzecich, takie jak: facebook.com, twitter.com. Te podmioty trzecie b┬▒d┬╝ to ┬Âwiadcz┬▒ us┬│ugi dla Miwar, b┬▒d┬╝ te┬┐ oferuj┬▒ rozmaite dodatkowe funkcje witryny bezpo┬Ârednio dla Ciebie.

W jaki sposób mog├¬ zmieni├Ž ustawienia „cookies”?

Je┬┐eli nie chcesz, by pliki „cookies” by┬│y przechowywanie na Twoim urz┬▒dzeniu, mo┬┐esz w ka┬┐dej chwili zmieni├Ž ustawiania swojej przegl┬▒darki w taki sposób, by nie pozwala┬│a niektórym b┬▒d┬╝ wszystkim witrynom na ich przechowywanie b┬▒d┬╝ by za ka┬┐dym razem powiadamia┬│a Ci├¬, gdy witryna chce przechowa├Ž na Twoim urz┬▒dzeniu taki plik.

Mo┬┐esz tak┬┐e w ka┬┐dej chwili usun┬▒├Ž te pliki „cookies”, które ju┬┐ zosta┬│y zapisane na Twoim urz┬▒dzeniu.

Ze wzgl├¬du na ró┬┐norodno┬Â├Ž dost├¬pnych na rynku przegl┬▒darek pozwalaj┬▒cych na zapoznawanie si├¬ witryn┬▒, zarz┬▒dzanie plikami „cookies” mo┬┐e si├¬ w nich ró┬┐ni├Ž. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie si├¬ ze sposobem zarz┬▒dzania funkcjami prywatno┬Âci/bezpiecze├▒stwa umieszczonymi w menu u┬┐ywanej przez Ciebie przegl┬▒darki. Odnajdziesz je w menu w zak┬│adce „Opcje” lub „Ustawienia”. Mo┬┐esz te┬┐ skorzysta├Ž z funkcji „Pomoc” w przegl┬▒darce.

Poni┬┐ej podajemy linki do instrukcji zarz┬▒dzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku przegl┬▒darek:

 

Czas generowania strony: 0.015s | © Pawe│ Adamski; Magda Zywar | Logowanie